Klachtenregeling

Klachtenregeling van Lumière Aesthetics
Lumière Aesthetics streeft ernaar om haar patiënten zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de geleverde zorg. Toch kan het voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart. Wij waarderen het enorm als u ons laat weten waarover u niet tevreden bent. Ons kliniek zal uw klacht serieus nemen en hier zorgvuldig mee omgaan.

Mondeling bespreken
Heeft u een klacht, dan verzoeken wij u deze direct te uiten en hiermee niet te wachten. U kunt uw teleurstelling of probleem met de betreffende persoon bespreken. We kijken graag naar een passende oplossing. Ook kunt u uw klacht telefonisch (0629886700) of per mail (info@kliniek-lumiere.nl) aan ons doorgeven. U ontvangt een ontvangstbevestiging en wij nemen uw klacht in behandeling. Wij zullen u uitnodigen voor een gesprek en we kijken samen hoe we het probleem verder kunnen oplossen. Soms is er sprake van een verkeerde communicatie of is er een misverstand. Wij willen er graag alles aan doen dit weg te nemen en op te lossen.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Cosmetische klinieken zijn wettelijk verplicht (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben. Onze kliniek is daarbij aangesloten via DOKh. 

Indien wij er niet samen uitkomen, kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh. Per e-mail of telefonisch secretariaat@dokh.nl/072 – 527 91 00. Tijdens dit traject zal de klachtenfunctionaris u begeleiden en bemiddelen tussen klager en de aangeklaagde.

De informatie van DOKh vindt u hier: https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/patient/een-klacht-over-uw-arts

Geschilleninstantie DOKh
Mocht een klachtenbemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich richten tot de Geschilleninstantie van DOKh. De Geschilleninstantie van DOKh is erkend door het Ministerie van VWS. De klachtenfunctionaris van DOKh begeleidt u verder in dit traject. Hier zijn voor u dan wel kosten aan verbonden. 

 

Boek nu een behandeling